Aktuality 

LESs stress LETNÍ ŠKOLA 

přírodní terapie pro VŠ studenty na téma ZVLÁDÁNÍ STRESU


Kurz je vhodný pro všechny VŠ studenty, kteří chtějí více rozumět svému stresu a naučit se ho lépe zvládat, a kteří rádi tráví čas v přírodě, nebojí se opustit svoji komfortní zónu a láká je divočina vnitřní i vnější. :-) 


LESs stress kurz 

STRES A JEHO ZVLÁDÁNÍ ZA POMOCI PRÁCE S TĚLEM, MYSLÍ A PŘÍRODOU


Jste příliš často ve stresu a přejete si dostat svůj stres pod větší kontrolu? 

Jste hodně v hlavě a málo v těle?

Potřebujete se zastavit, zrelaxovat a načerpat energii?  

Dopřejte si čas pro sebe - svoje tělo, mysl i duši - a posuňte se na své sebepoznávací a seberozvojové cestě zase o kousek dál...

Více informací a přihlášení na webu www.LESs-stress.cz.


Vzplanout, hořet, ale nevyhořet aneb Lesní mysl jako prevence syndromu vyhoření 

Syndrom vyhoření je stav emočního, fyzického i psychického vyčerpání pramenící z dlouhodobého stresu nebo z přepracování. Projevuje se různými psychickými i fyzickými symptomy, jako třeba únavou, bolestí hlavy, poklesem výkonu, poruchami spánku, paměti, schopnosti se soustředit, úzkostmi, depresemi...Často postihuje pomáhající profese, jako jsou pedagogové či sociální pracovníci.

Syndromu vyhoření lze předcházet, nebo v případě jeho vypuknutí ho lze léčit, různými způsoby, jako např.: podporou zdravého životního stylu, zvýšením schopnosti relaxovat,
zvyšováním sebedůvěry a optimismu, zvyšováním schopnosti kooperace, lepším plánováním a organizací své práce, zvýšením znalostí o stresu a syndromu vyhoření, osobním koučingem, psychologickou nebo psychiatrickou pomocí.

Lesní mysl nabízí mnoho nástrojů, díky kterým můžeme podpořit zdravý životní styl, učit se relaxovat, zvyšovat si sebedůvěru i optimismus, učit si říkat o pomoc i lépe plánovat a organizovat svoji práci. 

Navíc již samotný pobyt v lese vede k významnému snížení stresových hormonů v krvi.

 Lesní mysl je tedy skvělou prevencí před syndromem vyhoření, ale také vhodným doplňkem při jeho léčbě.  

Přesvědčila se o tom i skupina pedagogů z Náchoda, kteří o sebe umějí pečovat a po náročném školním týdnu si dopřáli workshop "Lesní mysl jako prevence syndromu vyhoření". Palec nahoru!

V krásném jarním lese jsem spolu s Martinou Holcovou provázela pedagogy aktivitami Lesní mysli, během kterých si dopřávali odpočinek a relaxaci, ale také trénovali umění všímavosti, bystřili svoje smysly, uvědomovali si vděčnost za svoji práci a kolektiv nebo si plánovali, jak mohou podpořit svůj wellbeing...

Informace není transformace a workshop sice nabídl intenzivní prožitek, ale k tomu, aby mohla být Lesní mysl skutečnou prevencí, případně doplňkem při léčbě syndromu vyhoření, je třeba pravidelného tréningu. Držím pěsti, ať se daří! 

Johanka
Oslava Mezinárodního dne lesů s Lesní myslí ~ PŘÍRODĚ I SOBĚ BLÍŽ

Přírodě i sobě blíž byl název workshopu, který jsem organizovala v ekologickém centru Sluňákov v rámci celorepublikových oslav k příležitosti Mezinárodního dne lesů. 

Pro jeho konání jsem si vybrala speciální den - Velký pátek. Křesťané si připomínají smrt Ježíše Krista (který se následující den vzkřísil), pohanská tradice přisuzuje tomuto dni magickou moc, kdy se otevírají hory a vydávají svoje poklady. Tahle symbolika nás provázela celým programem. 

Pracovali jsme s tématy ne/spokojenost v našich aktuálních životech, změna (často musí něco "zemřít", aby se nové mohlo zrodit), naše silné stránky, dary, vize, sny. Workshop měl koučovací charakter, ale s pomocí živlů vody a větru jsme našli prostor i na relaxaci a obnovu sil.

Sešla se skupinka osob, se kterou byla opravdu radost "pracovat". Ochota jít s tématy do hloubky, sdílet, vzájemně se obohacovat svými vhledy. A také se smát. Bylo to krásné!

A nadstavbou je, že z příspěvku každého účastníka bude věnována poměrná část na výsadbu nového školního lesa (www.skolniles.cz). Akcí jsme tedy podpořili nejen sebe, ale i přírodu a vztah dětí k ní.

Johanka


Jarní listy Lesní mysli

S radostí sdílím odkaz na jarní vydání newsletteru Listy Lesní mysli, který jsme pro Vás v rámci Sítě instruktorů Lesní mysli připravili. Naleznete v něm spoustu příjemného a obohacujícího čtení, inspirací a pozvánek na workshopy. Udělejte si chvilku pro sebe a ponořte se do čtení. 

Níže přidávám text, kterým jsem do newsletteru přispěla. 

Spřádáme síť aneb reportáž z druhého ročníku navazujícího vzdělávacího víkendu pro instruktory Lesní mysli

Pavoučí síť může být jen tak pevná, pružná a fungující, jak pevná a pružná jsou její jednotlivá vlákna. Obdobně i Síť instruktorů Lesní mysli může být jen tak dobře fungující, jak šikovní a umní jsou její jednotliví členové. Přejeme si koncept Lesní mysli společně rozvíjet a šířit všude tam, kde to má smysl. A také chceme dělat Lesní mysli "dobré jméno". Abychom toho dostáli, víme, že je třeba naše instruktorské dovednosti neustále trénovat a rozvíjet.

A tak se během posledního únorového víkendu sešla v Brně již podruhé téměř dvacítka instruktorů Lesní mysli toužících po nabití nových zkušeností i po živém mezilidském kontaktu. Všeho se nám dostalo plnými doušky. A co je krásné - na vše jsme si vystačili sami.

Oblasti, ve kterých jsme se vzdělávali, byly tentokrát hned tři: koučování, umění reflexe a psychické bezpečí účastníků. První den jsme byli rozděleni na dvě skupinky. Služebně mladší instruktoři byli zasvěcováni do základů koučování naším kolegou instruktorem a zároveň zkušeným koučem Liborem Friedelem. Služebně starší, kteří absolvovali "kurz koučování" již v minulém roce, se letos vzdělávali a trénovali v umění vést reflexi. Touto královskou disciplínou nás provázel také kolega instruktor, ale i terapeut, facilitátor, kouč a lektor, Tom Hawel. Druhý den jsme se obě skupiny slily v jeden celek a pod vedením Toma jsme vpluli do tématu psychického bezpečí v programech Lesní mysli. Během celého víkendu se teorie střídala s praxí, vnitřní prostředí s venkovním. U všeho bylo hodně smíchu a hřejivé lidskosti.

Na závěr patří obrovské poděkování Tomovi a Liborovi za to, s jakou odborností, ale i trpělivostí a pohodovou náladou nás programem provázeli, a také Martině Holcové, která je naší "střechou" a díky které se tohle děje!Lesní mysl a ohlédnutí se za rokem 2023  


Tahle fotografie krásně vystihuje pocity, které ve mně v souvislosti s ohlédnutím se za rokem 2023 bují: RADOST a VDĚČNOST!

Více než 200 osobám jsem mohla prostřednictvím individuálních, veřejných, firemních či vzdělávacích workshopů, seminářů nebo kurzů zprostředkovat kouzlo Lesní mysli!

Spoluzaložila jsem projekt LESs stress, který je zaměřen na problematiku stresu a jeho zvládání pomocí Lesní mysli a dalších konceptů přírodní terapie, práce s tělem a s myslí. S kolegou psychologem a terapeutem Lukášem Szlaurem organizujeme a lektorujeme vzdělávací a sebeprožitkové LESs stress kurzy a semináře o zvládání stresu a načerpání energie, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro instituce a studenty. Více informací o projektu a akce pro letošní rok naleznete na webu www.less-stress.cz.

Spolu s několika dalšími instruktory ze Sítě instruktorů Lesní mysli jsme pro vzdělávací portál Umění být zdráv, za kterým stojí funkční lékař Honza Vojáček a jeho tým, natočili teorií a především praxí nabitý webinář, který bude k mání na jaře letošního roku. Mým největším vkladem do projektu bylo prezentování tématu "Léčivé vlivy přírody na lidské zdraví z pohledu vědy".

Spolu s kolegou instruktorem Tomášem Orehkem jsme byli hosty Českého rozhlasu Olomouc - pořadu Apatyka - Hluboko do lesa, ale i do sebe – vnímat přírodu, sebe i to, zač můžeme být v životě vděčni (odkaz na rozhovor zde: https://olomouc.rozhlas.cz/hluboko-do-lesa-ale-i-do-sebe-vnimat-prirodu-sebe-i-zac-muzeme-byt-v-zivote-9019800).

Vedle Martiny Holcové jsem se podílela na lektorování červnového instruktorského kurzu a listopadového průvodcovského kurzu.

Přednášela jsem na Univerzitě Hradec Králové, kde jsem představila "Lesní mysl jako nové řemeslo v lese" na konferenci LES(NICTVÍ) - (BIO)DIVERZITA - K(ULTURA)OMUNITA, která se konala v rámci projektu Enklávy života. 

Opět spolu s Martinou Holcovou a Alešem Miklíkem jsem pro dubnové číslo časopisu ReGeNeRaCe připravila článek s názvem "LES NA PŘEDPIS", v němž jsem zpracovala rešerši k tématu Green Prescriptions v zahraničí. (Odkaz na nezkrácenou verzi článku je zde: https://lesnimysl.cz/wp-content/uploads/2023/04/doktori-pojistovny-regenerace-1-1-finale.pdf).

S kolegyní instruktorkou Pavlínou Vrbovou jsme pro ekologické centrum Sluňákov zorganizovaly a lektorovaly vzdělávací a sebeprožitkový akreditovaný seminář Lesní mysl pro pedagogy.

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Ambulancí aktivního zdraví, jsem již druhým rokem vedla workshopy Lesní mysli pro zájemce z řad široké veřejnosti v rámci akce PohybRady.

Lesní mysl udělala dobře i klientům v doléčovacím režimu olomouckého P-Centra, jež se soustředí na prevenci, péči o rodinu s dětmi, poradenství, léčbu a doléčování závislostí.

Díky celorepublikově pořádaným workshopům na oslavu Mezinárodního dne lesů s Lesní myslí, do něhož jsem se zapojila workshopem na Sluňákově, bylo zasazeno 200 nových stromků - na Znojemsku roste nový les!

S Martinou Holcovou jsme se zapojily do celosvětové akce International Forest Therapy Days 2023 - Forest Bathing as a Way of living? a uspořádaly jsme happening zvaný "Lesní lázeň a Lesní mysl jako způsob života".

S Lesní myslí si mohli upořádat své pracovní hodnoty, vize, cíle či priority i zaměstnanci nemocnice, ekocentra, knihovny či slovenské IT firmy.

Díky Lesní mysli posouvám nejen ostatní, ale i sebe. V rámci loňského roku jsem si rozšířila znalosti a dovednosti v oboru přírodní terapie na metodickém kurzu Zdivočet?! - Jak využít přírodu při terapii a koučování a na festivalu přírodní terapie Ven dovnitř, které pořádal Institut pro ekoterapii K~lidem v čele s Tomášem Hawlem. Posunula jsem se v koučovacích schopnostech (Lesní mysl vychází mimo jiné z koučování) účastí na dvoudenním koučovacím kurzu pod vedením Libora Friedla a v triádě s již zmíněným Liborem a také s Bárou Hernychovou jsme absolvovali šestitýdenní PQ®️ Training program for coaches with Shirzad Chamine, jehož obsahem byla tzv. Pozitivní inteligence.

Jak vidno, většinu z výše uvedených projektů jsem realizovala nebo realizuji ve spolupráci s někým dalším. A právě spolupráce je pro mě největším bohatstvím. Všem vám, se kterými se posouvám a plním si své sny, srdečně děkuji.

Už teď se moc těším na to, co přinese rok 2024! 

JohankaLesní mysl a Klub umění být zdráv

Pilíře, na kterých stojí koncept Lesní mysl, jsou velmi podobné těm, na kterých stojí filozofie celostního přístupu ke zdraví funkčního lékaře Jana Vojáčka a jeho Klubu umění být zdráv. 

Proto jsme se pustili do SMYSLŮ-plné SPOLUpráce.

V září a v listopadu 2023 vstoupily týmy Lesní mysli a klubu Umění být zdráv do lesního studia ve Voděradských bučinách a v pohodové a veselé atmosféře přenášely kouzlo Lesní mysli do objektivů kamer. Výsledek v podobě videokurzu Lesní mysl vyraší spolu s prvními zelenými lístky během jarních měsíců. 💚


Podzimní LESs stress kurz ve Sluňákově

Na přelomu září a října jsme s kolegou Lukášem Szlaurem zrealizovali další běh LESs stress kurzu - osobnostně rozvojového kurzu o tom, jak zvládat stres ve třetím tisíciletí a načerpat životní energii z přírody. Sešla se skupina velmi inspirativních a moudrých osob a společně strávený čas byl, věřím, obohacujícím zážitkem pro všechny zúčastněné. 

Více informací o LESs stress kurzu a termíny kurzů pro příští rok naleznete na webu www.LESs-stress.cz. Pokud vás láká cesta sebepoznání, seberozvoje, práce s tělem, myslí, přírodou a v neposlední řadě i relaxace a zábava, můžete si své místo zarezervovat již nyní. Srdečně zvu! :-) 

JohankaAkreditovaný seminář Lesní mysl pro pedagogy na Sluňákově 

V září proběhl v nádherném areálu ekologického centra Sluňákov celodenní odborný seminář pro pedagogy, vychovatele, vzdělavatele, lektory či budoucí učitele/ky, který jsem spolu s kolegyní Pavlou Vrbovou vedla.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s konceptem Lesní mysli teoreticky, ale především prakticky tak, aby mohli Lesní mysl nejen používat sami na sobě, ale také ji zařazovat do svých pedagogických a lektorských aktivit.

Seminář byl rozdělený do tří bloků. Během teoretického bloku se účastníci dozvěděli o konceptu Lesní mysli, o vlivech přírody na lidské zdraví a o tom, jak je v zahraničí příroda zařazována do zdravotnického systému. Během praktického bloku si účastníci vyzkoušeli několik vybraných cvičení Lesní mysli a poté následovala diskuze o možnostech zařazení Lesní mysli do aktivit prováděných s dětmi a mládeží.

Sešla se nádherná skupina více než 20 účastníků se zájmem zažít sebe i les "trochu jinak", což se všem náramně povedlo a ve mně dodnes doznívá energie, kterou jsme společnou otevřeností a ochotou sdílet i naslouchat vytvořili.

Děkuji!


Pestrý podzimní newsletter Lesní mysli zde


Rozhovor pro Český rozhlas Olomouc, pořad Apatyka

"Hluboko do lesa, ale i do sebe – vnímat přírodu, sebe i to, zač můžeme být v životě vděčni"

O Lesní mysli nestačí pouze číst či poslouchat, pro její prožití, pro pochopení skloubení efektivity s jednoduchostí je třeba ji vyzkoušet na vlastní kůži... 🍀

Přesto jsme se s kolegou Tomášem Orehkem pokusili předat k tématu to nejpodstatnější a vzbudit v posluchačích ČRO touhu vyrazit do lesa, protože les léčí! A cvičení Lesní mysli léčivé účinky lesa ještě prohlubují. 🌲

Zde je odkaz na celý rozhovor, který s námi vedl moderátor ČRO Bořek Volný:

https://olomouc.rozhlas.cz/hluboko-do-lesa-ale-i-do-sebe-vnimat-prirodu-sebe-i-zac-muzeme-byt-v-zivote-9019800

Děkujeme za pozvání a za příležitost Lesní mysl představit. 


Letní listy Lesní mysli

Instruktoři sítě Lesní mysli vydávají další, v pořadí již třetí, newsletter Listy Lesní mysli. Najdete v něm mnoho inspirativního čtení a informací. Celý newsletter naleznete zde: https://lesnimysl.cz/wp-content/uploads/2023/06/Listy-lesni-mysli-letni-final.pdf

Přeji příjemné čtení, ideálně v přírodě. 


Lesní mysl pro osoby, které si v minulosti prošly závislostí

 • Duševní klid je to nejlepší, co může být.
 • Co máme vevnitř, to se odráží i vně.
 • Vím, že jdu správným směrem.
 • Když jsem se opřela o kmen stromu, uvědomila jsem si, že si můžu přenést jeho sílu do sebe.
 • Příroda nám v rámci ročního cyklu ukazuje, jak stárneme, příroda se ale na jaře zase probudí a znovu se rodí. My lidé jen stárneme. Proto je třeba si užívat život.
 • Přivolala si mě kůra stromu, je stejně odolná jako já.
 • Jsem vděčný za nekonečnou trpělivost svojí mámy.
 • Jsem vděčný za všechny lidi ve svém životě, nejen ty dobré, ale i ty zlé.
 • Jsem vděčný především sám sobě, že jsem tak silný a rozhodl jsem se léčit. Také jsem vděčný za svoji rodinu, která nade mnou nezlomila hůl.
 • Jsem vděčná sama sobě, že jsem to dotáhla až sem a mám zase chuť žít.
 • Jsem vděčná za cestu, na které jsem, za život, i za to, co jsem zažila a co vím, protože bez toho bych nebyla taková, jaká jsem.
 • Jsem vděčná za šanci na nový život.

Na podzim minulého roku jsem navázala spolupráci s olomouckým P-centrem, což je spolek, který poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodiny s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Jednou ze služeb P-centra je tzv. Doléčovací centrum. Jeho posláním je prostřednictvím poskytovaných služeb podpořit klienty v ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků každodenního života bez návykových látek a hazardních her. Mezi stálý program Doléčovacího centra patří tzv. socioterapeutické skupiny, jejichž cílem je vést klienty k aktivnímu trávení volného času. (zdroj informací www.p-centrum.cz)

Lesní mysl je bezpochyby skvělou cestou, jak lze aktivně trávit volný čas. V úvodu příspěvku se s vámi dělím o krásno, které během workshopů zaznívalo. Setkání a spolupráce s osobami, které si prošly závislostí, je pro mě silné a citlivé téma. Každý, s kým jsem se měla tu čest během podzimního a jarního workshopu Lesní mysli setkat, nabídnout aktivity k prožitku a následně naslouchat jeho sdílení, pro mě byl obrovským zdrojem energie, světla, vnitřní síly a odvahy. Opět se potvrzuje, že Lesní mysl dává smysl! :-)Lesní lázeň a Lesní mysl jako způsob života?

Forest Bathing as a Way of living?

Jak by se nám žilo, kdybychom praktikovali lesní lázeň a Lesní mysl jako životní styl?
Co nám lesní lázeň a Lesní mysl přináší?
Jak "to" můžeme začlenit do denního života?
Co se učíme od přírody a využíváme následně v našich životech?

Na tyhle otázky jsme začátku června hledali odpovědi v lesích Mendelovy univerzity nedaleko Brna. Spolu s Martinou Holcovou (www.lesnimysl.cz) a přihlášenými účastníky jsme se happeningem zvaným "Lesní lázeň a Lesní mysl jako způsob života?" zapojily do celosvětové akce International Forest Therapy Days 2023 (IFTD). 

IFTD je organizace, která od roku 2018 celosvětově sdružuje jednotlivce z různých vědních oborů i praxe s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o blahodárných účincích lesa a otevřít prostor pro vzájemnou inspiraci, učení se, výměnu zkušeností a reflexi.

Účastníci workshopu si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je vědomě se ponořit do léčivé atmosféry lesa,  vyzkoušeli si jednoduchá cvičení Lesní lázně (Forest Bathing) a Lesní mysli, která byla v souladu s cílem akce zaměřená především na praxi vědomé všímavosti (mindfulness) vůči světu okolo nás i v nás. Po workshopu následoval piknik s otevřenou diskuzí k tématu vědomého způsobu života a všímavosti.

Setkání bylo velmi obohacující a inspirující. Zaznělo spoustu hezkého a hlubokého, např.

"Dostal jsem pocit, že les je živý, viděl jsem z výšky, vystoupil jsem nad svoje ego."

"Lesní lázeň mi do života přináší nadhled, zklidnění, relaxaci, vypnutí kritického myšlení."

"Přítomnost, to je klid, relax. Příprava do současného zrychleného života. Možnost být svým pánem, ovládnout "to", nebýt manipulovaný. Jsem to JÁ, mizí čas. Neuchopitelnost. Jediný prostor, kde mohu být sám sebou."

"Dnešní setkání byla sociální nadstavba."

Děkujeme!  


Lesní mysl jako prostředek prevence 

Fakultní nemocnice Olomouc mi již druhým rokem dala příležitost představit Lesní mysl zájemcům z řad široké veřejnosti. Stalo se tak 20. května v rámci akce PohybRady, kterou pořádá Ambulance aktivního zdraví FNOL na olomouckých Poděbradech. 

Cílem workshopu bylo, aby si účastníci vyzkoušeli cvičení Lesní mysli v jejich jednoduchosti a zároveň vysoké efektivitě tak, aby byli po absolvování workshopu schopni zařadit Lesní mysl coby psychohygienickou aktivitu mezi své každodenní činnosti podporující zdraví a duševní pohodu.

Každý workshop Lesní mysli je krásný. Ale tento byl naprosto mimořádný. Sešla se skupina lidí s neuvěřitelným napojením na přírodu i na sebe samotné. Slova mi nestačí k tomu, abych popsala atmosféru, která se mezi námi během setkání vznášela. 

S velkým vděkem si zde dovolím vložit několik střípků ze zpětných vazeb, které mi po setkání přišly: 

* Bylo to opravdu velice milé, uvolněné, ale i inspirující a dojemné. Cítil jsem velice pozitivní, lidské, otevřené naladění mezi námi všemi, jako bychom se znali déle než za čas, který nám byl dán. Veliké díky patří Tobě, protože jsi nás dokázala v tak krátkém čase a přirozeně usadit na společnou vlnu a otevřít naši mysl do nitra sebe v přítomném okamžiku. Jde z Tebe neuvěřitelná pozitivní energie, empatie a pokorná otevřenost k vnímání vlivů přírody na prožitky, cítění a emoce jiných lidiček. (Aleš)

* Ještě jednou vám děkuji za velmi příjemné setkání. Jsem vděčná, že v dnešní době jsou stále lidé, co mají hodnoty tam, kde mají být a mají v sobě lidskost a další hodnoty co se v dnešní době vytrácejí. (Lucie)

Děkuji!


Lesní mysl pro zdravotní sestřičky  

Být zdravotní sestřičkou je posláním. Jedná se o jedno z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších povolání vůbec.

Je mi velkou ctí, že jsem tentokrát mohla s Lesní myslí pohladit ty, které hladí jiné, často navzdory sobě a svým potřebám.

Bylo až dojemné sledovat, jak se tito lidští andělé koupou v lesní lázni, naslouchají zpěvu ptáků, nechávají se ovívat větrem a "jen" jsou...

Lesem se nesla vděčnost vyzařující z našich otevřených srdcí.

Děkuji!  


Lesní mysl jako prostředek psychohygieny 

pro zaměstnance slovenské IT firmy

Na konci dubna jsem provedla třemi workshopy Lesní mysli více než dvě desítky zaměstnanců úspěšné slovenské IT firmy. Lesní mysl byla jedním z bodů programu vícedenního teambuildingového kurzu zaměřeného na psychohygienu zaměstnanců. Atmosféra, která v průběhu workshopů vládla, byla přímo magická a nám se společně podařilo vyplnit celý lesní prostor radostí a smíchem, ale také vděčností a obdivem k přírodě a její dokonalosti. 


Lesní mysl jako nové řemeslo v lese

Dne 21. 4. 2023 jsem představila Lesní mysl coby "nové řemeslo v lese" na konferenci LES(NICTVÍ) - (BIO)DIVERZITA - K(ULTURA)OMUNITA na Univerzitě Hradec Králové. Akce byla vyvrcholením dvouletého projektu Enklávy života. 

Z výstupu byl pořízen videozáznam, který s Vámi budu moci brzy sdílet. 


ReGeNeRaCe: Les na předpis 

S velikou radostí a vděkem v srdci s Vámi sdílím výsledek krásné spolupráce s Marťou Holcovou, díky níž jsem dostala příležitost věnovat se tématu Green Prescriptions neboli "zeleň na předpis" opravdu do hloubky. 🍀

V dubnovém čísle časopisu ReGeNeRaCe naleznete článek LES NA PŘEDPIS, který otevírá možná kontroverzní otázku - zda by měli lékaři předepisovat přírodu na předpis a zda by na tuto formu terapie přírodou měly přispívat pojišťovny.

V mnohých zahraničních státech jsou Green Prescriptions již běžnou součástí zdravotnického systému. Které státy tuhle formu léčby nabízejí a jakým způsobem ji pojaly, se můžete dočíst v článku.

V sekci Příroda místo lékárny se můžete seznámit s názory odborníků různých profesí, zda jsou pro či proti tomu, aby na něco tak "obyčejného" jako je terapie přírodou, přispívaly pojišťovny.

Celou verzi článku (který je delší než se vešlo do tištěné podoby časopisu) si můžete přečíst zde. Přeji příjemné čtení a vzbuzení touhy vyrazit do přírody.

Protože LES LÉČÍ! 🌲💚


Lesní mysl jako teambuildingová aktivita

Místo, kde se setkává krásná příroda s uměleckými výtvory člověka zasazenými do okolí tak, jako by byly jeho součástí od počátku... To je Sluňákov. To je moje srdeční (nebo sluneční) záležitost.

Workshop Lesní mysli pro lektory ekocentra byl zalitý sluncem i deštěm! Účastnice se během tří hodin nořily nejen do přírody, ale především samy do sebe, bystřily svoje smysly a vnímání, sledovaly svoje myšlenky, pocity, měly příležitost uvažovat nad hlubšími tématy jako jsou životní vize, sny, nad tím, jaká je jejich životní cesta a kam kráčí...

Cílem workshopu nebyl jen individuální prožitek jednotlivých účastnic, ale také stmelení pracovního kolektivu. Ze zpětných vazeb lektorek zaznívalo nadšení z hlubšího vzájemného poznání se v mimopracovní rovině. Celý workshop byl radostný a veselý, ale také velmi hluboký, plný mouder a inspirací. Posílené mimopracovní pouto se může následně pozitivně odrazit i ve schopnosti vzájemné spolupráce na pracovišti

Lesní mysl dává smysl!


Oslava Mezinárodního dne lesů s Lesní myslí

21. března slaví všechny lesy světa svátek! Letošní motto znělo Healthy Forests for Healthy People, Zdravé lesy pro zdravé lidi.

Při této příležitosti jsme v rámci Sítě instruktorů Lesní mysli uspořádali na různých místech po celé ČR workshopy, které byly zaměřené na podporu zdraví, odolnosti a relaxaci. A abychom část energie vrátili i zpět lesům, z každého finančního příspěvku účastníků putovala částka na výsadbu dvou nových stromků. Motto Zdravé lesy pro zdravé lidi jsme tímto gestem, myslím, krásně naplnili.

Zázemí pro můj workshop mi poskytlo nádherné prostředí ekologického centra Sluňákov a přilehlých lužních lesů Litovelského Pomoraví. 

Na první fotografii vidíte Sluneční horu snů v záplavě svitu z odrazu zapadajícího slunce. Během tohoto magického okamžiku jsme prováděli cvičení zaměřené na naše životní sny. A já si uvědomila, že si svůj sen žiji! 

Druhá fotografie zachycuje výstup na dřevěný monument s poetickým názvem Lesní chrám. Zde jsme měli příležitost vnímat, cítit, poslouchat a pozorovat přítomnost větru a dokonce i deště. 

Některé věci se ani při sebelepší přípravě nedají naplánovat. Počasí je jednou z nich. Příroda se mnou však dokonale spolupracovala a dávkovala mi svoje živly jako na objednávku. Místy to bylo až k neuvěření! 

Přidávám kousky hřejivých zpětných vazeb dvou účastnic:

"Byla to ta jednoduchost cvičení, která mě okouzlila, a potom samozřejmě samotná příroda, která je okouzlující v každém ročním období a v každém počasí. Samotnému workshopu jsi dala velké kouzlo i ty sama svým úsměvem a pozitivní náladou. Co se týče počasí... Ten, kdo se nebojí vyrazit ven, na výlet, do přírody, i přes nepřízeň počasí, je nakonec odměněn. Třeba tím, že to počasí není nakonec až tak špatné, nebo tím, že se co nevidět vyjasní a slunce se objeví v pravou chvíli, třeba u Sluneční hory." V.

"Tvůj workshop byl lahodný, výživný a hřejivý. Je příjemné se na Tebe dívat i Tě poslouchat, celé to pro mě bylo takové páteční pohlazení na závěr týdne. A pak to slunce, jak ta příroda s námi "spolupracovala". My jsme se naladili na ni a ona na nás. Bylo to jednoduché, ale silné!" H.

Děkuji!

.


2023


Koučovací víkend aneb reportáž z prvního ročníku navazujícího vzdělávání instruktorů Lesní mysli

Další vzdělávání a profesní posun v oblastech souvisejících s Lesní myslí či navazování přátelství a spoluprací mezi kolegy může být po absolvování půlročního instruktorského kurzu prohlubováno v rámci Sítě instruktorů Lesní mysli.

Poslední únorový víkend byl pro členy sítě významným milníkem, neboť se konal historicky první ročník navazujícího vzdělávání instruktorů Lesní mysli. Úvodní téma, na kterém jsme se všichni shodli, bylo koučování. Koučink je jedním z kmenů, ze kterých Lesní mysl vychází. Dalšími dvěma jsou pozitivní psychologie a všímavost (mindfulness).

Brněnský "Maják" poskytl bezpečný prostor čtrnácti vzdělání chtivým instruktorům z uplynulých tří ročníků instruktorských kurzů pod profesionálním a zároveň laskavým vedením kouče, konzultanta, lektora a také instruktora Lesní mysli Libora Friedela.

Během dvou dnů jsme společně pronikali do sféry koučinku teoreticky i prakticky. Seznámili jsme se se základními principy a metodami koučování a měli jsme dostatek příležitostí k trénování rolí kouče a koučovaného i k diskuzím nad aplikací principů koučování do cvičení Lesní mysli. Střídali jsme vnitřní i venkovní prostředí. Společné aktivity nám poskytly prostor nejen pro učení, ale také pro projevy radosti, hravosti a soutěživosti, což za doprovodu hlasitého a srdečného smíchu vedlo k ještě intenzivnějšímu prohloubení našich mezilidských pout.

Uvědomili jsme si, jakým mocným nástrojem je umění klást otázky, naslouchat a držet při tom bezpečný prostor pro to, aby si koučovaní sami nalezli odpovědi na otázky, které jsou pro ně v jejich životní fázi aktuální. Většinu odpovědí totiž máme ukrytých v sobě, pouze někdy nenalézáme čas nebo odvahu je vynést na povrch a přijmout možné vyplývající důsledky...

Mnozí z nás si z víkendu odvezli nejen nové znalosti, dovednosti a dobrou náladu, ale vyslovili si i konkrétní cíle na naší cestě a kroky k jejich dosažení. Témata, která zaznívala, a která mohou být motivující a inspirativní pro všechny, byla například omezení sledování sociálních sítí, minimalizace modrého světla z displejů počítačů či mobilů před spánkem nebo zlepšení schopnosti vyjádřit své opravdové postoje a potřeby v komunikaci s druhými, a to jak v osobním, tak pracovním životě.

Letošní úvodní ročník navazujícího instruktorského vzdělávání se nám velmi vydařil a všichni se již teď můžeme těšit na příští rok, kdy se budeme moci sejít nejen s novým tématem, ale také s novými instruktory, kteří se po absolvování letošního výcviku rozhodnou rozšířit členskou základnu instruktorské sítě.

V závěru bych chtěla za všechny zúčastněné vyslovit velké poděkování Liboru Friedelovi, který se své role lektora zhostil opravdu bravurně a celý program připravil a zprostředkoval nejen odborně, ale i kreativně, zábavně a lidsky. A největší dík patří naší Martině Holcové, protože bez ní by nebylo nic!

Reportáž vyšla v jarním vydání newsletteru Listy Lesní mysli, celé číslo je ke stažení zde.


Individuální workshop Lesní mysli pro koučku

Coby instruktorka Lesní mysli jsem v minulém roce měla tu čest provést individuálním workshopem ženu, která se profesionálně věnuje koučování. Na tohle setkání jsem se velmi těšila, tušila jsem, že během něj dojde k velikému oboustrannému obohacení. A taky že ano! L. šla u každého cvičení velmi hluboko a vše prožité se mnou během následujících reflexí sdílela. Odnesla jsem si tak z našeho setkání mnoho dobrého. Ráda bych se s vámi podělila o moudro, které bychom si mohli vzít k srdci a na paměť všichni: "Snažím se na lidech kolem sebe hledat vždy to dobré, vidět jejich pozitivní vlastnosti a ne cíleně řešit ty negativní, protože potom jsem ve stresu a hněvu a to neprospívá ani mně, ani mému okolí."

Dovolte mi také podělit se s Vámi o pár pěkných slov k průběhu workshopu ze strany L.: 

"Lesní mysl s Johankou je jako svěží vítr do plachet nebo ranní procházka bosky chladivou rosou. V její přítomnosti a při jejím vedení jsem se cítila v bezpečí, přijatá a napojená na sebe samu a přírodu, v níž jsme byly. Objevila jsem v průběhu několik AHA momentů a pohlazení pro moji duši. Všechno šlo tak nějak lehce a samo ... Díky za tento skvělý projekt. L. ♥️ "

Já děkuji!


Reportáž: Noční Lesní mysl aneb "Zhasni si a sni si."

Po tmě v lese.

Jaké pocity ve vás vyvolala úvodní věta? Ve mně představa toho, že jsem po tmě v lese, vždy vyvolávala směs touhy po dobrodružství a obav z neznámého. Něco, co je opředeno tajemstvím a volá mě to! A já čekala, až nadejde ten správný okamžik… Ten nadešel v říjnu v rámci instruktorského kurzu Lesní mysli.

Závěrečná etapa výcviku budoucích instruktorů je mimořádná (mimo jiné) v tom, že je dvoudenní, tedy trvá dva dny a jednu NOC. A tu jsme náležitě využili. Program prvního dne byl nabitý do poslední minuty a večer mnohé ze zúčastněných přepadla únava. Nicméně touha po novém prožitku byla u většiny z nás silnější. A tak se na sklonku noci sešla skupina 17 zvídavých osob a společně jsme se (zatím s pomocí baterek) přesunuli do lesa. Po pár minutách pomalé chůze jsme se zastavili, vytvořili kruh a zhasli světla. V ten moment jsem si v mysli začala zpívat slova "zhasni si a sni si"1 a rázem jsem se skutečně ocitla ve snu. Živém a krásném. Nedokážu odhadnout, jak dlouho jsem "snila". Když člověka nějaká činnost pohltí, přestává pro něj čas existovat. Bylo jen teď. Ani dříve, ani později… V průběhu tohoto bezčasí jsme si vyzkoušeli celkem tři cvičení Lesní mysli. Žádné z nich pro nás nebylo nové, přesto všechna získala v hávu noci zcela jiný rozměr!

Zadání prvního cvičení znělo "Jen být." Dvě kraťounká slova, ve kterých je toho tolik obsaženo! A tak jsme jen byli. Kým jsme ale v ten moment byli? Člověkem? Přírodou? Splynuli jsme s okolní tmou nebo jsme si zachovali dualitu? Co se v nás odehrávalo? Jaké smysly zbystřely? Jaké se dostavily emoce? Jaké myšlenky přišly, aby zase mohly odejít? V každém z nás se pravděpodobně odehrávalo něco jiného, jedinečného. Něco, co lze sotva přenést do slov…

Následně jsme se přesunuli hlouběji do lesa. Cestu nám nastiňovaly pouze hvězdy, jejichž svit na mě působil jakýmsi plachým dojmem.

V pořadí druhém cvičení jsme dostali příležitost zaměřit se na jeden z našich smyslů. Byl jím čich. K prozkoumání se nám nabízelo zejména spadené listí z majestátního dubu, kolem kterého jsme byli rozestoupeni. Dále například půda či kůra stromů. Během sdílení dojmů, které po cvičení následovalo, jsme se s překvapením shodli na tom, že naše očekávání předčilo realitu. Intenzita vůní či pachů nebyla tak silná, jak jsme si mysleli, že bude.

Vyvrcholení přišlo v podobě cvičení s názvem Strom vděčnosti. Svůj zrak jsme vztyčili do korun stromů a na obrysy větví, které se nám v kontrastu s noční oblohou vyjevily, jsme si zavěšovali pomyslné ozdoby našich vděků. Mnozí jsme se skutečně cítili jako u osvětleného vánočního stromečku, neboť skrze větve prosvítal jemný třpyt hvězd. Pro Tomáše Orehka, nového instruktora z Olomouckého kraje, představoval noční strom vděčnosti nejintenzivnější zážitek: "Pohled vzhůru do korun stromů, větve se zbytkem listí a skrze ně prosvítající hvězdy. Velikáni ozdobení hvězdnou září a obrovská vděčnost za vše, co se děje nyní i za zkušenosti předků, kteří k nám právě promlouvají světlem vesmíru...".

Návrat z lesa proběhl v tichosti. Každý jsme byli plni toho, co jsme právě prožili.

O svůj prožitek z noční Lesní mysli se podělil i Mirek Smolej, nový instruktor z Pardubického kraje: "Noční cvičení pro mě byla jiná a vlastně něčím více známá. Byl jsem ponořen do tmy, což mě drželo hodně v sobě. Snadněji jsem vnímal své pocity a opravdovost, protože ve tmě najednou postrádalo

smysl cokoliv hodnotit. V temnotě jsem si nepřipadal jako JÁ v lese, ale spíše jako les sám, vše bylo JEDNO. Cvičení ve tmě pro mě měla obecně větší hloubku."

Nacházíme se v období před zimním slunovratem, kdy noc převládá nad dnem, a my tak můžeme využít hojných příležitostí vydat se ochutnat tajemství temného lesa, aniž bychom museli čekat do pozdních nočních hodin. Pokud jsem vás svým příspěvkem inspirovala a probudila se ve vás touha zažít noční Lesní mysl, nezapomeňte prosím na svoji bezpečnost a buďte ohleduplní nejen k lesu, ale i k jeho obyvatelům.

S nohama na zemi

a zrakem u hvězd

žijme si své sny!

Reportáž vyšla v zimním vydání newsletteru Listy Lesní mysli, celé číslo je ke stažení zde.


Workshop Lesní mysli v lužním lese Litovelského Pomoraví v rámci Ekologických dnů Olomouc

V září 2022 proběhl tříhodinový workshop Lesní mysli v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví - ve Sluňákově a jeho okolním lužním lese. Akce byla určena široké veřejnosti a tvořila součást doprovodného programu environmentálního festivalu Ekologické dny Olomouc (EDO), což je největší environmentální festival v České republice, který již přes 30 let pořádá Centrum ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov.

Více informací naleznete na webu https://slunakov.cz/ nebo https://www.ekologickednyolomouc.cz/.


Lesní mysl na Dožínkách duševní pohody 

Týdny pro duševní zdraví se každoročně již 30 let konají v termínu od 10. září do 10. října - Světového dne pro duševní zdraví. Jedná se o celorepublikovou multižánrovou osvětovou kampaň, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti.

Město Olomouc se, prostřednictvím organizace DobroDruhá, do programu Týdnů pro duševní zdraví zapojilo dne 20.9.2022 akcí s poetickým názvem Dožínky duševní pohody, která propojila přírodu a duševní zdraví

A protože Lesní mysl činí totéž - tedy propojuje přírodu a péči o duševní zdraví (a nejen to) - nalezla si v programu své právoplatné místo. Účastníci festivalu měli příležitost seznámit se nejen s konceptem Lesní mysli, ale i s oblastí tzv. Green Care, terapie přírodou.Podcast  Kondice.cz

ODKAZ na rozhovor ZDE

S velkou radostí a také s trochou ostychu se s Vámi chci podělit o svůj první rozhovor, který jsem o Lesní mysli poskytla.

Podcast je součástí prémiového obsahu portálu www.kondice.cz. Se svolením vydavatele si jej však mohu volně zveřejnit i sama, což s vděkem činím.

Celý rozhovor, který se mnou vedla milá moderátorka Veronika Veselá, naleznete na mém youtubovém kanálu na výše uvedeném odkazu.

Těmito slovy je naše povídání uvedeno na webu Kondice:

"Finský koncept seberozvoje a sebepéče zakotvený v nejnovějších vědeckých výzkumech přírody, fyzického a duševního zdraví - Lesní mysl. Je založený na krátkých (cca 3 minutových) cvičeních nefyzického charakteru vedoucích k tréninku životní rovnováhy, nejlépe v lese, parku, zahradě. Umožňuje trénovat ztišení, zklidnění, dočerpání síly, umění vidět v sobě i okolo to dobré. Pěstuje odvahu klást si otázky, hledat a nacházet na ně odpovědi. Lesní mysl je vhodná pro každého, kdo je rád v lese, přírodě. Jak vycházky probíhají a kde najít průvodce? Nejen to se dozvíte v rozhovoru s certifikovanou instruktorkou Lesní mysli Johanou Pytlíčkovou."

Děkuji Kondici za příležitost rozšířit povědomí o Lesní mysli mezi širokou veřejnost.


Lesní mysl jako prostředek prevence

PohybRady, 21.5.2022

Lesní mysl je koncept, v rámci kterého se mohu učit o člověku a přírodě. Sestává se sice z jednoduchých cvičení, ovšem stojí na širokých kmenech – od pozitivní psychologie, mindfulness a koučování až po přírodu. Vědomý způsob života a léčivé účinky přírody se poslední dobou dostávají stále více do popředí a já mám pocit, že Lesní mysl tyhle oblasti krásně zastřešuje. Nabízí pestrou škálu oblastí, ve kterých se člověk coby instruktor může vzdělávat, aby lidem během workshopu předal to nejlepší. Jednoduše, ale efektivně.

A o to jsem se snažila i na Pohybradech - akci, kterou pořádala Fakultní nemocnice Olomouc a její Ambulance aktivního zdraví. Jsem velmi poctěna, že jsem ze strany nemocnice dostala příležitost představit Lesní mysl v rámci projektu určeného široké veřejnosti, zaměřeného na aktivní a preventivní přístup člověka ke svému zdraví.

Níže se s vámi dělím o reakce, které mi po workshopu přišly, a které podstatu Lesní mysli pěkně vystihují.

"Lesní mysl je pro mě koncept vědomého zkoumání života, pokládání si zdánlivě banálních otázek, které však mají dalekosáhlý dopad, pokud jsme ochotni ho vidět. Byla to příjemná zkušenost, ale já jsem víc analytický než alternativní typ, a nejvíce přínosné pro mě byly příběhy/postoje ostatních účastníků a otevřené "zpovědi" k daným úkolům. Jako člověk jste mi přišla neobvyklá v tom smyslu, že mnoho lidí, se kterými se setkávám, na mě nepůsobí tak radostně, vyrovnaně a otevřeně."

"Vaše práce mi opravdu dává smysl jako studentce psychologie i jako obyčejnému člověku, který vnímá, že se lidé v dnešní době potřebují (naučit) zastavit."

Děkuji!


Lesní mysl v Pravém domácím

V dubnovém čísle Pravého domácího časopisu vyšel obsáhlý článek o Lesní mysli s názvem "Když životním průvodcem, koučem i lékařem je les". Jeho autorkou je Barbora Hernychová, která je nejen redaktorkou časopisu, ale také jednou z aktivních instruktorek Lesní mysli. Na článku úzce spolupracovala s Martinou Holcovou, ženou, která stojí za Lesní myslí v České republice, je autorkou knihy Lesní mysl a vytvořila vzdělávací systém pro instruktory a průvodce Lesní mysli. 

Se svolením autorky s Vámi tento krásný text plný informací, inspirací a hloubky sdílím. 


Střípky z Lesní mysli na míru  pro maminku na rodičovské dovolené

V jarních měsících, kdy šťavnatě zelené lístečky začínaly zdobit holé větve stromů a země byla pokryta medvědím česnekem, jsem měla čest instruovat Lesní mysl na míru pro jednu krásnou přírodní bytost. 

Paní mě coby instruktorku oslovila díky článku o Lesní mysli v Pravém domácím časopisu. Dostala jsem "zadání " připravit program mamince na rodičovské dovolené, která má často pocit zahlcení, je unavená z neustálé péče o malé dítě a čas na sebe a dobití sil jí už příliš nezbývá...

Sešly jsme se v krásných lužních lesích Litovelského Pomoraví. Naše setkání bylo vzájemně obohacují a já jsem v této inspirativní ženě našla společnici pro sdílení zázraků přírody i mateřství. 

Se svolením autorky se s Vámi toužím podělit o její slova:
"Individuální Lesní mysl s Johankou jsem si neskutečně užila a můžu ji vřele doporučit! Johanka je nesmírně vnímavá a program ušije přesně na míru. I když jsem v přírodě často, většinou jsem nedokázala zklidnit mysl, relaxovat a skutečně vnímat všechnu tu krásu kolem. Lesní mysl nabízí skvělý restart, otevírá oči, mysl i srdce." 

Děkuji!


Střípky z Lesní mysli  na míru   pro  těhotnou maminku

Jedno nedělní dubnové dopoledne mi bylo ctí provést individuálním workshopem Lesní mysli těhotnou maminku.

Dovolte mi podělit se s vámi o střípky z tohoto hřejivého setkání...

Právě těhotenství a nadcházející porod byly ústřední linkou celého workshopu. Cvičení jsem sestavila tak, aby se účastnice během praktikování napojovala na děťátko v děloze, pracovaly jsme hodně s vizualizací, s dechem, s pozorností vůči svému tělu. Během hlubších cvičení jsme se zaměřily jednak na vyjádření vděčnosti, ale věnovaly jsme se i různým obavám či strachům z blížícího se porodu a z nové životní role dvojnásobné maminky.

Jarní příroda, která nyní také intenzivně plodí a rodí nové životy, nám poskytla úžasnou inspiraci a nacházely jsme v ní spoustu symboliky.

Aprílové počasí, kdy svit slunce střídalo krupobití, bylo takovou "třešničkou na dortu". Kroupy nám spadly z nebe jako na objednávku zrovna během cvičení zaměřeného na sluch, což bylo krásným doplňkem k cvrlikání ptactva či šumění stromů.

Zpětná vazba maminky mě velmi mile potěšila. Sdílela se mnou, že za sebou nemá zrovna vydatný spánek a ráno se jí příliš nechtělo. Během cvičení se však ponořila do aktivit, zastavila se, zrelaxovala a na závěr se cítila osvěženě a navíc obohaceně o nové prožitky a vhledy.

Na konceptu Lesní mysli se mi mimo jiné líbí to, že cvičení lze vždy navléknout individuálně na míru Vaší životní situaci, což Vám umožní podívat se na řešené otázky trošku jinou optikou, která může přinést soustu nových úhlů pohledů a vhledů.


© 2022 Mgr. Johana Pytlíčková
© autorkou fotografií je Kristýnka Sekyrová
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!