Lesní mysl

... nestačí o ní pouze číst,  je třeba ji zažít ...

Oficiální web Lesní mysli naleznete zde


Než se vydáte okusit kouzlo Lesní mysli a její jednoduchosti a zároveň vysoké efektivity na vlastní kůži, můžete si o ní přečíst na následujících řádcích...

Lesní mysl je finský koncept sebepéče a seberozvoje.

Svým obsahem vychází ze tří hlavních pilířů - pozitivní psychologie, mindfulness a koučování.

Jedná se o evidence-based metodu, tedy metodu, která je podložena vědeckými studiemi. Vědecké studie dokazují to, co spousta z nás intuitivně cítí, a sice, že příroda má na člověka skutečně blahodárný vliv. 

Lesní mysl sestává z jednoduchých cvičení převážně nefyzického charakteru. Cvičení jsou časově nenáročná, dostupná pro všechny, nevyžadují speciální znalosti, dovednosti ani vybavení. Cvičení jsou prokládána chůzí v terénu. Jako bonus mohu uvést, že jsou šetrná k životnímu prostředí.

Cvičení lze provádět téměř kdekoli, nejlepším prostředím je však příroda, ideálně přímo les. Všechna cvičení jsou koncipována tak, že zintenzivňují přirozené léčivé účinky přírody na lidské zdraví, a to jak fyzické, tak psychické.

Během cvičení se napojíte na okolní přírodu, ale především sami na sebe, dojdete ke ztišení, relaxaci, zastavení, zapojíte svoje smysly, doplníte si energii, revitalizujete a ozdravíte organismus, snížíte hladinu stresových hormonů a posilníte dovednosti mysli (mental skills).

Mezi dovednosti mysli patří například umění být v přítomnosti, soustředit se, dívat se na svět a život pozitivní optikou, dále zvídavost, sebedotazování a nalézání odpovědí a s tím související sebepoznání... Díky vědomé práci s myslí jsme následně schopni snadněji zvládat každodenní výzvy a životní změny, které nás potkávají (odolnost). Náš život je vyrovnanější, harmonický, jsme schopni dívat se na věci s nadhledem.

NABÍZÍM

Nabízím Vám zorganizování workshopů Lesní mysli na míru podle Vašich představ. Může se jednat o jednorázovou ochutnávku či pravidelná setkávání. Jsem otevřena jednotlivci, páru i kolektivu osob, rodinám, skupině přátel, školám, firmám ("teambuildingové" a "wellbeing days" akce).

Nesmírně ráda uvítám spolupráci s různými specializovanými zařízeními, organizacemi či spolky pracujícími s osobami s různými hendikepy. Lesní mysl nemusí nutně probíhat v lese, program mohu uzpůsobit i do parku, zahrady, případně i místnosti. 

Pokud jde o cenu, tu stanovím v závislosti na časovém rozmezí, počtu osob, zaměření programu, místě setkání i na Vašich finančních možnostech. V případě zájmu o vytvoření cenové nabídky se mě neostýchejte kontaktovat.

Mým zájmem je rozšířit povědomí o Lesní mysli mezi širokou veřejnost, neboť má opravdu velký potenciál a dosah do různých sfér, kde může pomoci nebo "jen" udělat dobře. Proto jsem otevřena i spolupráci ve formě rozhovorů, článků, přednášek...

Lesní mysl můžete coby SMYSLŮplný dárek také věnovat svým blízkým, a to formou dárkového poukazu.

Aktuální termíny workshopů Lesní mysli pro širokou veřejnost naleznete v sekci Aktuality


INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

Lesní mysl "Od kořenů po korunu stromu"

Strom ve své celistvosti, hloubce i výšce mě inspiroval k názvu pro individuální workshop Lesní mysli.

Interakce ve skupině, vzájemné sdílení a naslouchání může být velmi obohacující a inspirativní. Avšak ne každému koncept veřejných workshopů Lesní mysli vyhovuje. Pokud by vás lákalo vydat se na cestu Lesní mysli individuálně, velmi ráda vás provedu a připravím Vám program přesně na míru Vašim potřebám... 

Koncept workshopu "jeden na jednoho" nabízí intenzivní prostor pro hluboké ponoření se ke svým kořenům i výlet do koruny.

Coby instruktorka jógy mohu individuální workshop Lesní mysli obohatit dle Vašeho přání i o principy zdravého pohybu (zejména správné nastavení těla, chodidla, chůze...), dechové techniky či různé meditační techniky. V propojení jógy a Lesní mysli spatřuji ucelený koncept pečující o tělo, mysl i duši, vše za podpory blahodárného vlivu lesa (přírody) na naše zdraví.

Lesní mysl ve Finsku a v České republice

Kořeny Lesní mysli sahají do Finska, kde ji v roce 2014 oficiálně založila žena jménem Sirpa Arvonen. Dnes je ve Finsku více než 700 certifikovaných instruktorů a Lesní mysl je rozšířeným a žádaným konceptem jak mezi širokou veřejností, tak ve školství, zdravotnictví, korporátech a dalších organizacích... 

V České republice Lesní mysl zakořenila a roste díky Martině Holcové. Jedná se o jednu ze tří žen na světě, která je oprávněna školit nové instruktory a průvodce Lesní mysli. Martina je rovněž autorkou knihy a karet Lesní mysl

Spolu s ostatními aktivními instruktory Lesní mysli budujeme tzv. Síť instruktorů Lesní mysli. 

Vše o Lesní mysli, včetně medailonků a kontaktů na další instruktory, můžete nalézt na oficiálním webu www.lesnimysl.cz. Dále Vám mohu doporučit facebookovou skupinu Lesní mysl - dává smysl, ve které naleznete spoustu zajímavých a inspirativních příspěvků nejen k Lesní mysli, ale i k přírodě obecně. 

© 2022 Mgr. Johana Pytlíčková
© autorkou fotografií je Kristýnka Sekyrová
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!